Nieuwe maandinfo !

Beste ouder(s), verzorger(s),

De maandinfo van deze maand met daarin een overzicht van een groot aantal activiteiten die op stapel staan is terug te vinden op de bekende pagina.
Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groeten,
Onno Stokhof