MR

Informatiepagina Medezeggeschaps Raad

Iedere school is verplicht een MR te hebben. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel. De MR gaat in gesprek met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, verandering van klassenindeling, de veiligheid op en rond school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij ook een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

U kunt ons aanspreken of mailen met al uw vragen.