OR

De Ouderraad bestaat uit 8 ouders die allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, koken met Sterren, sportdag, schoolreisje en het jaarlijkse zomerfeest organiseren.
Dit gaat in goed overleg met de school.

Eens per jaar legt de raad met een jaarverslag verantwoording af aan alle ouders.
Hierin wordt ook de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld voor de genoemde activiteiten.