Ouderpanel

Informatiepagina Ouderpanel

Het ouderpanel is een vertegenwoordiging van alle ouders van de school. Uit iedere groep zitten er een of meerder ouders in het panel. Zij komen een aantal keer per jaar bijeen om met de directie en het team van gedachten te wisselen over de stand van zaken en ontwikkeling van de Driehuissterrenschool. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Annemarie Kragt: directie@driehuisschool.nl